dinsdag 30 december 2014

Jezus de zonnegod

Op 25 december vieren we wederom Kerstmis. Lekker gezellig met de familie tafelen, de Kerstboom die staat te blinken en natuurlijk de pakjes. Toch zijn niet alle Kersttradities christelijk. De oorsprong van de Kerstboom komt bijvoorbeeld van de Germanen, die een eikenboom gebruikten tijdens de viering van de langste nacht en hem nadien verbrandden voor warmte. Ook de datum waarop we Kerstmis vieren zou een heidens verleden hebben.
Zoals alom bekend vereerden de Romeinen vele goden, waaronder ook de zonnegod Sol. Volgens de overlevering is Sol één van de oudste Romeinse goden, samen met Luna. Hij wordt vanaf de derde eeuw voor Christus Sol Invictus genoemd, ofwel ‘onoverwinnelijke Zon’, waarbij hij aansluit bij de groten als Jupiter en Mars.
Maar wat heeft dit nu te maken met Kerstmis? Niet enkel zorgde keizer Constantijn de Grote, christenvriend, er voor dat ‘De dag van de Zon’, ook wel gekend als zondag, de officiële rustdag werd, maar hij veranderde op 25 december 321 ook de verjaardag van Sol naar de geboortedag van Jezus.
Die samensmelting van twee godsdiensten is nog duidelijk zichtbaar in de christelijke iconografie, vooral de vroegchristelijke. Zo wordt Christus afgebeeld met zonnekroon, in de zonnestrijdwagen en krijgt hij de titel ‘Zon van gerechtigheid’. We herdenken dus niet alleen de Messias met kerstmis, maar ook een lang vergeten Romeinse zonnegod.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb je een reactie of feedback, doe het dan op een beschaafde manier.